Gustaf Almqvist

| Tel: 08-16 36 36

Jag arbetar med fiskeripolitik och hur olika aspekter av ekosystemet kan inkluderas i fiskeförvaltningen.

Gustaf Almqvist

En mer ekosystembaserad förvaltning skulle ge en större buffert för miljöförändringar, samt säkra ekonomin och den långsiktiga hållbarheten för Östersjöfisket.

Förvaltningen av det kommersiella fisket och hur det påverkar det marina ekosystemet är centrala delar i mitt arbete. Östersjöfisket anses var väl förvaltat jämfört med fisket i andra Europeiska regioner. I grund och botten är det sant, men den föränderliga havsmiljön i kombination med stor mänsklig påverkan gör fisket i Östersjön särskilt utmanande att förvalta på ett hållbart sätt.

Jag har doktorerat i havsvattens- och brackvattensekologi, och min avhandling handlade om invasiva arter i Östersjön. Jag har bland annat arbetat med forskning, utveckling och lindring av klimateffekter inom på Sida. Innan jag kom till Baltic Eye arbetade jag på svenska Fiskesekretariatet, med fokus på fiskeripolitik inom Östersjöregionen och på EU-nivå. 

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se