2017.03.28

Välkommet med satsning på hållbar hantering av vatten i jordbruket

Östersjöcentrum välkomnar satsningen på vattenhantering men saknar åtgärder för den vilda fisken i regeringens andra steg till handlingsplan för att genomföra livsmedelstrategin.

Text: Gun Rudquist

Nu kom steg två i regeringens handlingsplan för att genomföra livsmedelsstrategin. Den här gången satsas 115,7 miljoner på 13 olika åtgärder.

Bland satsningarna välkomnar Östersjöcentrum särskilt "Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket".

Vi förutsätter att vattenhushållningens påverkan på växtnäringsläckage ingår i uppdraget även om det inte nämns i den korta beskrivningen i handlingsplanen. Hur vatten rör sig i landskapet är inte bara centralt för jordbrukets produktion utan även för risk för näringsläckage och övergödning av våra vatten. 

Även denna handlingsplan innehåller en satsning på vattenbruk. Vi får hoppas att de nya uppdragen tar med i beräkningen att ökat vattenbruk inte får leda till ökade förluster av näringsämnen, fler rymlingar eller andra negativa effekter. Inte heller i den här handlingsplanen föreslås några åtgärder för den vilda fisken i bland annat Östersjön. Fisk är en viktig del av matfrågan och måste därför i högre grad ingå i Sveriges strategi för livsmedel.

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Relaterade artiklar