2016.09.13

Löfven lyfter upp havsmiljön i regeringsförklaringen

Baltic Eye välkomnar att havsmiljön betonas i dagens regeringsförklaring, som för övrigt mest handlar om klimat när miljöfrågorna ska belysas.

– Klimatfrågan är ju givetvis central men den hänger samman med de andra delarna av miljöfrågan och kan inte hanteras separat. Om de svenska miljömålen och FN:s hållbarhetsmål ska nås krävs motsvarande satsningar på områden som mångfald och föroreningar, säger Tina Elfwing, föreståndare på Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

I regeringsförklaringen nämns biologisk mångfald, kemikalier och resurshushållning, frågor som alla är lika relevanta på land som i havet. Dessutom lyfts marina reservat särskilt, vilket är välkommet. Nu hoppas vi på att engagemanget för havsfrågorna kommer att återspeglas i nästa veckas budget.

– Det behövs ekonomiska resurser för att finansiera inrättandet av fler marina reservat och se till att de verkligen skyddar havsnaturen, vilket Sverige behöver göra för att leva upp till Nagoya-åtagandet, säger Sofia Wikström, forskare på Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.