2021.07.05

"Vår ambition är att ligga i gränslandet mellan vetenskap och politik"

2021.07.05

Östersjöpodden – en ny podd om havsforskning och politik

Lagom till sommaren lanserar Östersjöcentrum en ny podd. Nya avsnitt av Östersjöpodden kommer att spelas in och släppas löpande, och innehållet kommer att kretsa kring havsforskning och politik som rör Östersjön.

Östersjöpodden görs av Lisa Bergqvist och Henrik Hamrén, vetenskapsjournalister vid Östersjöcentrum.

– Tanken är att fånga upp aktuella ämnen och bjuda in gäster som har specialkunskaper och kan berätta något vi inte visste tidigare. Vi vill det ska vara intressant för alla sorters lyssnare; både dem som arbetar med havet på något sätt, men också dem som kanske aldrig skänkt Östersjön en tanke tidigare, säger Lisa Bergqvist.

Poddens två första program är redan klara – och båda handlar om sill.

– Det senaste året har det pratats väldigt mycket om sill och trålfiske i den allmänna debatten. Många är upprörda och oroliga över bristen på sill längs den svenska kusten. Vad beror det på? Tar de stora trålarna upp för mycket?  Och vad kan man göra åt det? Det är några av de frågor vi försöker besvara, säger Henrik Hamrén.

Podd logga

Gäst i det första avsnittet är Henrik Svedäng, fiskeforskare vid Östersjöcentrum. Har tar bland annat upp sillens/strömmingens viktiga funktion i ekosystemet och riskerna med att fiska allt för mycket sill/strömming i utsjön och nära kusten.

Avsnitt två gästas av Mikaela Bergenius Nord, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och expert på beståndsananlys. Hon arbetar sedan flera år med beståndanalys vid Internationella havsforksningsrådet ICES, och förklarar svårigheterna med att uppskatta beståndens storlek och förvalta enligt MSY (maximum sustainable yield).

Framöver kommer Östersjöpodden att ta upp en rad olika teman som har med Östersjön att göra, såsom övergödning och miljögifter. Men först blir det ytterligare några avsnitt om sillen och fisket. Bland de kommande gästerna finns bland annat representanter för yrkesfiskarna och den svenska fiskeriförvaltningen. 

– Vår ambition är ju att ligga i gränslandet mellan vetenskap och politik. Vi vill berätta om viktig och spännande forskning, men också undersöka hur all denna vetenskapliga kunskap används i verkligheten. Så förhoppningsvis lyckas vi även få några politiker och andra beslutsfattare till studion, säger Henrik Hamrén.

Lyssna på Östersjöpodden här.