2016.11.16

15 ledande forskare: De nya kriterierna för hormonstörande kemikalier kommer inte att skydda oss

I ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet skriver idag 15 kända forskare att de modifierade kriterierna för hormonstörande kemikalier måste omformuleras igen.

Text: Marie Löf

Hormonstörande ämnen är kemikalier som kan störa funktioner i hormonsystemet hos människor såväl som i djur, vilket kan ha långtgående konsekvenser även vid låga doser.

Forskare, miljöaktivister och till och med medlemsländer, inklusive Sverige, har kritiserat EU-kommissionen för att inte skydda varken människor eller miljö i tillräcklig utsträckning med sitt lagstiftningsförslag om hormonstörande kemikalier. Det ursprungliga förslaget har nu skrivits om men resultatet är otillräckligt, enligt forskarna.

Och det är ont om tid. Ett möte i Bryssel mellan EU-kommissionen och medlemsstaternas representanter planeras hållas den 18 november, för att diskutera det nya förslaget till kriterier.

– Den viktigaste kritiken gäller graden av bevis som behövs för att identifiera en hormonstörande kemikalie. Vi måste se till att denna process inte kommer att vara beroende av riskdata från utsatta människor. Ett system som kräver att människor exponeras och skadas innan en kemikalie kan betraktas som hormonstörande är varken proaktivt eller ger tillräckligt skydd, säger Christina Rudén, professor i regulatorisk ekotoxikologi och toxikologi vid Stockholms universitet.

Formuleringen i de omarbetade kriterierna hindrar också en fullständig och rättvis användning av den befintliga bevisningen för att identifiera hormonstörande kemikalier.

Vidare har formuleringen i kriterierna ändrats från "försumbar exponering" till "försumbar risk", vilket höjer ribban för när en kemikalie kan regleras som hormonstörande och minskar skyddet för människor och miljö.

- Vi hoppas verkligen att ordförande Juncker, kommissionär Andriukaitis och medlemsstaternas representanter kommer lyssna på våra råd. Detta är en mycket viktig fråga för vår framtida hälsa, säger Christina Rudén.

 

En länk till det öppna brevet finns nedan.

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se

Relaterade artiklar