2017.06.28

"Den vanligaste frågan vi får är: Hur mår Östersjön?"

2017.06.28

Östersjöns miljö och politik sammanfattas i ny skrift

En mer ekosystembaserad havsplanering, begränsad trålning och en effektivare kemikaliereglering är några av rekommendationerna i Östersjöcentrums nya skrift Under ytan.

– Den i särklass vanligaste frågan vi får från både politiker och allmänhet är: Hur mår Östersjön? Med den här skriften försöker vi ge ett så rakt och tydligt svar som vi kan – och samtidigt passa på att berätta vilka olika åtgärder vi ser som de absolut mest angelägna i nuläget, säger Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing.

Skriften heter Under ytan och lanseras under Almedalsveckan. Tanken är att Östersjöcentrum fortsättningsvis ska komma med ett nytt och uppdaterat nummer varje år.

Många av miljöutmaningarna i Östersjön kommer att ta betydligt längre tid att åtgärda. Samtidigt har de politiska processerna som rör Östersjön ofta betydligt kortare tidsperspektiv.

– På Östersjöcentrum har vi en unik blandning av spetskompetenser inom forskning, kommunikation och policy. Det gör att vi kan sätta den vetenskapliga kunskapen om havet i olika kontexter och omformulera den utifrån olika aktuella politiska processer och målgrupper, säger Tina Elfwing. 

Under ytan tar fasta på Östersjöns fyra viktigaste utmaningar: få till stånd ett hållbart fiske, minska övergödningen, begränsa utsläppen av farliga ämnen och skydda de marina ekosystemen. Varje del avslutas med konkreta rekommendationer till beslutsfattare på nationell, regional och EU-nivå.

– Det är åtgärder som vi tycker bör prioriteras i nuläget för att ta ytterligare steg mot att nå FN:s hållbarhetsmål, mål 14, och en bättre havsmiljö, säger Tina Elfwing.  

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se