Jordbruk Skyddade områden Ekosystembaserat fiske Vattenrening Forskningskommunikation Farliga ämnen

2020.09.14

Miljöövervakning, marina reservat och avancerad avloppsrening behövs för Östersjöns miljö

Östersjöcentrum välkomnar regeringens höstbudgetsatsning på svensk natur – och ger konkreta förslag till hur pengarna som rör havsmiljön ska användas i praktiken för att komma till bäst nytta.

Regeringen förslår att totalt 2,2 miljarder kronor satsas på svensk natur nästa år. 

Förslaget, som presenterades under måndagen, innehåller flera satsningar som kan främja havsmiljön. Det är till exempel bra att regeringen och samarbetspartierna (Centerpartiet och Liberalerna) har säkrat möjligheten att bevara miljöövervakningens långa tidsserier. Dessa är viktiga för att upptäcka ändringar i vår havsmiljö. 

Partierna satsar också på att utveckla vad som övervakas och hur övervakningen ska utföras. Då bör man fastställa tvingande kvalitetskrav när utförare upphandlas. Man bör också fundera på hur nya ämnen och flera organismgrupper kan tas med för att ge bättre förståelse för ekologiska samband, till exempel födovävar. Det kan behövas för att kunna uppnå den goda miljöstatus för våra havsområden som EU har tagit på sig som mål. 

Flera förslag för förbättrad övervakning av havsmiljön finns i Östersjöcentrums policybrief om miljöövervakning. Det ska bli intressant att se vad den sittande miljömålsberedningen kommer med för förslag.

Det är klokt att satsningen på att skydda värdefull natur och inrätta fler naturreservat sammanfaller med ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade havsområden. Skyddet måste vara på riktigt för att det ska ge effekt. Sverige kommer också att behöva öka sina insatser successivt för att möta de kommande bindande kraven som har aviserats i Europeiska kommissionens biodiversitetsstrategi, med strikt skydd i minst 10 procent av de totalt 30 procent av EU:s havsområden som kommer att behöva skyddas till 2030.

Att regeringen fortsätter att satsa på avancerad vattenrening kommer att möjliggöra ytterligare minskningar av den kemiska belastningen på våra vattendrag och i vår marina miljö. Hushållens användning av kemikalier och läkemedel har inte minskat och detta är ett effektivt sätt att möta trycket, något som Östersjöcentrum länge har förespråkat.

Pengarna gör mest nytta om de satsas i kommuner som står för de största utsläppen till Östersjön. Det kommer att behövas då Sverige förbereder sig på den kommande revideringen av EU:s avloppsdirektiv där EU-kommissionen avser att ta de nya kemikalieriskerna i beaktande.