Forskningskommunikation

2018.08.13

Remissvar: Kemikalieinspektionens rapport om mikroplast i kosmetika och andra kemiska produkter

Text: Hanna Sjölund

Östersjöcentrum har för Stockholms universitets räkning svarat på Kemikalieinspektionens remiss om deras rapport från regeringsuppdraget om förekomsten av mikroplaster i vissa kosmetiska produkter som inte täcks av det redan beslutade svenska förbudet, för att se om det finns behov av ytterligare nationella begränsningar för att minska utsläppen av mikroplaster till avloppssystemen. Samt behov av begränsningar eller andra åtgärder vad gäller mikroplast i andra kemiska produkter.

Vi stödjer Kemikalieinspektionens intention att samarbeta med Echa inom ramen för deras uppdrag från europeiska kommissionen om att ta fram underlag för en begränsning av tillsatt mikroplast. Men då det fortfarande är osäkert hur omfattande en sådan begränsning kan komma att bli, så anser vi att det bör förtydligas vad Sverige bör göra om en begränsning på EU-nivå inte resulterar i en heltäckande begränsning.

Fler kommentarer på rapporten och förslag till åtgärder går att läsa om i vårt remissvar.