Forskningskommunikation

2020.10.28

Miljöministrar efterfrågar hög ambitionsnivå i EU:s plan för återställande av naturen

I fredags, 23 oktober, antog miljöministrarna i rådet slutsatser om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.

Text: Hanna Sjölund

Medlemsländerna ställer sig bakom målen i strategin och målen om skydd och återställande av natur. De bekräftade att det behövs en högre ambitionsnivå i fråga om naturrestaurering i enlighet med förslaget i EU:s kommande plan för återställande av naturen, som kommer att ha rättsligt bindande mål och som kommissionen avser att presentera nästa år.

Restaurering av marin miljö kommer därför att bli omdiskuterat 2021. Därför anordnar Östersjöcentrum en Baltic Breakfast på temat 4 november vilket också blir lanseringstillfället för policy briefen Skydda och restaurera – så kan vi rädda kustens ekosystem.

På rådsmötet för miljöministrarna så välkomnade de målet om att skydda minst 30 % av EU:s havsområden, inklusive 10 % som kommer att få strikt skydd. Det sistnämnda är något som har varit omdebatterat på global nivå i de förberedande förhandlingarna inför konvention om biologisk mångfalds COP15 nästa år.

Definitionen av strikt skydd återstår att fastställas på EU-nivå men på Östersjöcentrum välkomnar vi inrättandet av fler skyddade områden och fler områden med strikt skydd från mänsklig aktivitet såsom fiske och byggnation.