Forskningskommunikation

2017.10.27

Remissvar: Naturvårdsverkets rapport om mikroplast

Text: Hanna Sjölund

Östersjöcentrum har svarat på Naturvårdsverkets remiss om deras rapport från regeringsuppdraget om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige.

Vi stödjer Naturvårdsverkets bedömning att det behövs ytterligare kunskaper om hur mycket mikroplast olika källor bidrar med och hur mycket som sprids till vattenmiljön, samt Naturvårdsverkets förslag till åtgärder. Men vi föreslår även ytterligare insatser för att agera mot spridning av mikroplast där det redan kan bedömas vara motiverat.

Sådana åtgärder inkluderar initiativ om miljövänlig körstil för att minska mikroplastutsläpp från däckslitage, att ta fram rekommendationer för att minska svinnet av gummigranulat och plaststrån från konstgräsplaner och att tillsätta en utredning för att fördjupa kunskaperna kring mikroplast i slam från avloppsreningsverk - för att nämna ett par.

Fler kommenterar på rapporten och förslag till åtgärder går det att läsa om i vårt remissvar.