Ekosystembaserat fiske

2017.06.21

Ökad trålning i Ålands hav oroar småskaliga fiskare

Text: Gustaf Almqvist

Storskalig trålning har ökat i Ålands hav. Framförallt är det skarpsill som fiskas men lokala fiskare är nu oroade över hur de även andra arter kommer att påverkas. Och i förlängningen deras eget fiske.

Lokala fiskare har därför sammanställt en skrivelse om detta som de skickat till ansvarig landsbygdminister Sven-Erik Bucht. De framhåller att de har farhågor att även andra arter, som strömming och torsk fångas. De småskaliga fiskarnas reaktion är förståelig då en av målsättningarna i den nyss införda nationella yrkesfiskestrategin är att tydligt ta hänsyn till sociala och samhällsekonomiska intressen. I dagsläget upplever de som signerat skrivelsen att de är utelämnade till sig själva utan tydlig nationell uppbackning.

Baltic Eye anser att man bör vara försiktig med att tillåta trålning i vattnen mellan Åland och Sverige, även om det ur ett vetenskapligt perspektiv fortfarande är osäkert huruvida det finns ett lokalt torskbestånd där.

De lokala fiskarna skriver vidare att de vill förbjuda storskaligt industrifiske i Ålands hav. De vill också allokera resurser och kapacitet från trålfiske till kustfiske med passiva redskap. Det är åtgärder som även föreslås för utvecklingen av ett ekosystembaserat fiske, som har stöd i EUs gemensamma fiskeripolitik. I den finns också en tydlig målsättning att stödja kustsamhällen viktiga för det lokala och småskaliga fisket.

Skrivelsen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hittas här.