Forskningskommunikation

2020.09.08

Östersjöcentrum välkomnar regeringsförklaringens betoning av haven

Idag öppnade riksmötet, alltså riksdagens arbete. Statsministern avgav sin regeringsförklaring. Redan i andra meningen lyftes klimatfrågan fram: "Vi ser allt oftare i forskningen hur klimatförändring kan på olika sätt försämra Östersjöns miljö.”

Lite längre fram i talet återvände Stefan Löfvén till klimatfrågan och tog miljödiskussionen vidare genom att lyfta att havet ska vara fullt av liv och att kusterna ska vara en plats för alla. Övergödningen ska fortsatt bekämpas, fisket ska vara hållbart och haven fria från plast. Som statsministern påpekar har det minskade resandet i sommar fått fler att inse värdet av vår svenska natur. Den insikten kan ge en starkare grund för åtgärder för att värna ekosystemen i våra havs- och kustområden.

Statsministern fortsatte genom att poängtera hållbar resursanvändning och behovet av cirkulär ekonomi utan att konkretisera vad det innebär.

Allt detta är välkomna ord och Östersjöcentrum hoppas nu på konkretiseringar i den kommande höstbudgeten.