Forskningskommunikation

2018.10.04

Förslag till ny jordbrukspolitik behandlar övergödning styvmoderligt

Förslag till ny jordbrukspolitik behandlar övergödning styvmoderligt EU-kommissionens lagförslag för ny jordbrukspolitik har remitterats av Näringsdepartementet.

Östersjöcentrum har tittat på lagförslaget med ”vattenögon”. Vår initiala bedömning är att förslaget inte är skarpt nog för att på allvar hantera övergödningsproblemen. För att nå dit krävs att EU:s medlemsländer utnyttjar lagförslagets möjligheter att till exempel satsa mer på landsbygdsprogrammet där många värdefulla insatser för att hindra läckage kan utformas.

En annan viktig insats vore att kravet på växtnäringsbalans genomförs fullt ut.

Läs mer i vårt remissvar.

Vi har följt framtagandet av lagförslaget och skrivit analyser av de kommunikationer som kommissionen släppt i tidigare skeden. Där finns mer att läsa för dig som vill sätta dig in i processen bättre: