Forskningskommunikation

2018.08.27

Så här vill partierna skydda marina ekosystem i Östersjön

Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för att skydda marina ekosystem. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Östersjöcentrum har valt ut åtta åtgärder som vi anser ska genomföras under kommande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot en bättre havsmiljö. Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till dessa åtgärder. Nedan redovisas resultaten för de två högst prioriterade åtgärderna för att skydda marina ekosystem.

Inrätta referensområden fria från mänsklig påverkan

Att skydda marina områden från all mänsklig påverkan är viktigt både för det direkta miljöarbetet men även för forskningen. Frågan om referensområden har inte diskuterats i den allmänna havsdebatten lika intensivt som övriga frågor. Detta märks på partierna svar, som är mer avvaktande och villkorade.

Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarar ”ja”. Moderaterna och Centerpartiet svarar ”nej”. Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna svarar ”vet inte”.

Kristdemokraterna lyfter fram forskning som visar att fiskbestånd återhämtar sig snabbare då viktiga lekområden fredas. Detta gynnar yrkesfisket på sikt varför man anser att fiske i de viktigaste lekområdena ska stängas helt under hela lekperioderna.

Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna motiverar sina ”vet inte” med att man bör utreda om referensområden är det mest optimala.

Moderaterna säger ”nej” givet att de inte driver ett sådant krav idag.

Fullständiga enkätsvar

Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Se partiernas svar på i enkäten, här finns de oredigerade enkätsvaren för nerladdning.