Forskningskommunikation

2021.08.24

Uppmaning till EU-kommissionen om fisket: Ta höjd för osäkerheten

Den vetenskapliga rådgivningen i fiskefrågor är osäkrare än många förstår. Därför behöver EU-kommissionen ta höjd för osäkerheten genom att föreslå fiskekvoter som ligger en bra bit under det man normalt föreslår.

Det är skadligare att ta ut för mycket fisk än att låta en del vara kvar som hade kunnat fiskas upp och fiskekvoter bör därför sättas försiktigare än idag. Det är huvudbudskapet i det inspel som Östersjöcentrum gjort till EU inför årets kvotförslag för Östersjön.  

I sin årliga rapport om läget för EU:s fiskepolitik medger kommissionen att det är långt kvar innan fisket tar hänsyn till havsmiljön på det sätt som man ska göra enligt både direktivet från 2008 och fiskepolitiken. I avvaktan på bättre vetenskapligt underlag bör kommissionen överväga att avsätta en särskild kvot för miljön, utöver de nationella fiskekvoterna föreslår Östersjöcentrum.

Dessutom bör kommissionen föreslå åtgärder för att minska industrifiskets negativa effekter för fiskebestånden, näringen och den biologiska mångfalden i Östersjön.

Läs mer

Östersjöcentrums inspel till EU-kommissionens remissomgång kan läses i sin helhet här (enbart på engelska).

Anpassa sillfisket till den vetenskapliga osäkerheten – fördjupad policy brief om osäkerheten i den vetenskapliga rådgivningen.

Film som förklarar vikten av att ta hänsyn till den vetenskapliga osäkerheten när fiskekvoter sätts:

 

Intervju med Mikaela Bergenius Nord, verksam vid SLU och Internationella havsforskningsrådet (ICES):

 

Where have all the herring gone – analys av fisket av sill/strömming i Egentliga Östersjön kan läsas här (enbart på engelska)