Skyddade områden Förvaltning av kustzoner

2017.06.26

Turism och rekreation den viktigaste marina näringen visar ny rapport från HaV

En ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om de ekonomiska värdena av näringsverksamheter kopplade till haven visar att turism/rekreation omsätter mest pengar – mer än fiske och sjöfart.

HaV lät Statistiska Centralbyrån sammanställa fakta kring olika näringsgrenars påverkan på samhällsekonomin, t ex fiske, sjöfart och turism, inkl restaurangverksamheter. Rapporten är ett underlag för det kommande arbetet med havsmiljöförordningen. I rapporten framgår som sagt att marin turism och rekreation, främst  caféverksamhet, hotell- och logiverksamhet och resebyråtjänste, är ekonomiskt störst. Detta är ett tungt argument för ett friskt hav – för vad vore besöksnäringen utan ett hav som det går att simma i, där det finns fisk att fiska och vilda växter och djur att njuta av?

Tittar man närmar på de olika geografiska delarna av haven runt Sverige visar rapporten att skillnaderna är stora mellan Västerhavet och Östersjön. I Västerhavet är det rederierna och sjöfarten som tillsammans har högst omsättning medan i Östersjön dominerar turism. Med andra ord finns det alla skäl i världen att värna Östersjöns känsliga ekosystem. Om Östersjön ska fortsätta vara en inkomstkälla genom att locka besökare och fritidsboende till skärgården krävs ju att övergödningen minskar, att fiskbestånden förvaltas klokt och att miljögifterna slutar att belasta haven. För vem vill vara vid en algsoppa utan fisk och fåglar?