Forskningskommunikation

2021.04.14

Välj den period som gynnar ålen mest – Östersjöcentrum om HaV:s förslag till fiskeförbudsperiod för ål

Ålfiskeförbudet bör införas när det ger störst bidrag till bevarande av lekvandrande blankål. Det menar Östersjöcentrum i ett yttrande över ett förslag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). HaV:s förslag handlar om ett nationellt genomförande av ett EU beslut.

Ålen klassas som kritiskt hotad och forskarna vid Internationella havsforskningsinstitutet (ICES) har i 20 år rekommenderat att fiskets uttag blir noll eller så nära noll som möjligt. HaV föreslår i likhet med de senaste tre åren att ålfisket förbjuds mellan 1 november 2021 och 31 januari 2022.

Det går inte att utläsa om HaV har valt den förbudsperiod som gynnar ålen mest, eller om hänsyn har tagits till andra intressen i likhet med tidigare år.

Östersjöcentrum noterar att HaV:s underlag är otydligt på flera punkter och kan misstolkas som argument mot att följa ICES råd att minimera fiskets påverkan på lekvandrande blankål.

Mot bakgrund av ålens akut hotade status och ringa värde för livsmedelsförsörjning är fortsatt yrkesfiske omotiverat och bör stoppas, skriver Östersjöcentrum.

 – Sverige måste, i likhet med andra länder, ta ansvar för biologisk mångfald. Det kan inte bara vara ett honnörsord. Vår ekonomi och vår framtid på planeten är helt beroende av att den biologiska mångfalden bevaras. Vi jagar inte pilgrimsfalk och utter för att fylla våra magar, vi behöver inte heller fiska ål, säger Henrik Svedäng, en av experterna bakom Östersjöcentrums remissvar.

Ta del av hela remissvaret här.

Se även Östersjöcentrets Policy brief: Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen.