Forskningskommunikation

2018.07.05

Östersjön i Almedalen den 5 juli

Östersjön i Almedalen den 5 juli i siffror:

  • Antal arrangemang om Östersjön i Almedalsprogrammet: 11 (cirka hälften om miljöfrågan, varav de flesta arrangerades av oss, utom ett som handlade om slam och tyvärr hade vi ingen spanare på det)
  • Antal besökare på Electra: 180
  • Antal tweets som använder #östersjön 60 (varav tyvärr cirka 1/4 handlar om att kasta ut folk i havet)
  • Partiledartalare: Stefan Löfven, Socialdemokraterna
  • Antal gånger Östersjön nämnts i partiledartalet: ?

Vilka regleringar behövs för farliga ämnen så att de inte skadar havsmiljön

På forskningsfartyget Electra idag höll Östersjöcentrum två presentationer. Hanna Sjölund, omvärldsanalytiker pratade på förmiddagen om miljögifter i Östersjön och vad man kan göra åt dem på politisk väg. 

Hanna gick igenom hur många olika källor det är idag, och att det finns så många olika varianter av gifter och att det inte finns något bra system för att upptäcka och stoppa kemikalier förrän de redan finns i för höga halter i miljön. I slutändan kokar det ner till att försiktighetsprincipen måste vara ledande då långlivade kemikalier som inte bryts ned i miljön riskerar kan visa sig ha negativa effekter i framtiden men att det då är för sent att göra något åt dem.

Här kan du se presentationen i sin helhet. Det tar bara en kvart.

Vad kan jordbrukspolitiken göra för att minska övergödningen av Östersjön?

Vid lunch var det dags för en genomgång av jordbrukspolitiken och vad den kan bidra med för att minska övergödningen. Den hölls av policychef Gun Rudquist. EU:s jordbrukspolitik CAP är komplex och och den stora diskussionen är hur man ska fördela pengarna.

Här framhölls att en mindre andel bör vara direkstöden medan en större andel av pengarna bör gå till miljö- och landsbygsprogrammen. Det ger mer pengarna till att betala för miljö- och naturnytta.

Lyssna gärna på Guns femton minuter innehållsrika, och korta presentation, även den tar bara en kvart.

 

De globala hållbarhetsmålen 2030 - från ord till handling i ett Östersjöperspektiv

Linda Kumblad bidrar med kunskap om åtgärder mot övergödningen i en speeddating om åtgärder mot övergödning.

I samarbete med Östersjödagarna - ett initiativ som samlar aktörer från olika håll som engagerar sig i Östersjöns framtid arrangerade vi på Östersjöcentrum idag ett seminarium om de hotade fiskebestånden. Hela Östersjödagarnas två dagar långa program har livesänts. Men det här evenemanget var organisaerat i ett speeddating-format som inte gick att filma.

Hotade fiskebestånd i Östersjön - vad krävs från våra politiker?

Östersjöns föränderliga havsmiljö, i kombination med stor mänsklig påverkan, gör det särskilt svårt att förvalta fiskbestånden på ett hållbart sätt. Medan bestånden av skarpsill och sill är livskraftiga och produktiva är däremot torskbeståndet i farozonen, särskilt i öster där yrkesfiskarna inte ens kan fiska upp sina kvoter.

Som ytterligare en del av Östersjödagarna ordnade Östersjöcentrum en diskussion om torskens situation i Östersjön. Forskarna Christoph Humborg och Henrik Svedäng inledde med att berätta hur Östersjön mår generellt och ur det står till med torsken. Budskapet var att Östersjöns östra torskbestånd är akut hotat och att även om forskningen inte är eniga om varför så givet försiktighetsprincipen är ett tillfälligt fiskestopp nödvändigt.

Därefter tog en diskussion med Kristina Yngwe från Centerpartiet och Jens Holm från Vänsterpartiet vid. Meningarna om fiskestopp gick isär. Centern vill se ett fiskestopp i hela EU medan Västerpartiet menar att Sverige bör gå före.

Debatten avslutades med att Henrik Svedäng kastade in en brandfackla och menade att flera problem med fisket generellt skulle lösas om man slutade subventionerna bränslet till fiskebåtarna.

Se hela seminariet via Östersjödagarnas livesändning här.

Nu tackar vi för oss och kastar loss

Imorgon och resten av helgen har vi tänkt lämna Almedalen. R/V Electra af Askö kastar loss runt lunch och alla medarbetare åker hem. Det är inga arrangemang som handlar om Östersjön, så det verkar inte heller vara så mycket mer att rapportera.

Kanske kommer någon av partiledarna som är kvar ta upp kampen med Annie Lööf om att nämna Östersjön i sitt tal mer än tre gånger. Det får vi se, men tackar för oss för i år!