Forskningskommunikation

2018.01.18

Baltic Breakfast den 14 februari 2018: Plaststrategin ur ett Östersjöperspektiv

Denna gång tittar vi närmare på EU-kommissionens nya plaststrategi ur ett Östersjöperspektiv - med fokus på mikroplast, bioplast, nedbrytning, effekter och svenska åtgärder.

EU-kommissionen har under en längre tid arbetat med att ta fram en plaststrategi som tar ett helhetsgrepp om plast. Detta arbete ingår som en del i det bredare initiativet för cirkulär ekonomi. I mitten av januari kom så strategin. I den aviseras bland annat lagstiftning på EU-nivå för att begränsa engångsplast och förbättra hamnarnas mottagningsanordningar för marint skräp.

Förbud är även att vänta för tillsatt mikroplast i produkter, samt mot så kallad oxo-plast, som länge framställts som mer miljövänlig men som nu har visat sig inte brytas ned utan istället fragmentera till mikroplast.

Mikroplast och marint skräp har på senare tid fått stor uppmärksamhet. Flera medlemsländer i EU  har lagstiftat eller påbörjat policyarbetet mot olika förbud, särskilt vad gäller engångsplast och avsiktligt tillsatt mikroplast i kosmetika.

På Baltic Eyes frukostseminarie tar vi ett marint grepp på de relevanta delarna av plaststrategin, och dyker bland annat  ner i vad vi vet om mikroplast och dess effekter i havsmiljön, samt huruvida bioplast kan vara lösningen eller inte. Vi kommer även att få höra om regerings arbete med att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

Medverkar gör Marie Löf, ekotoxikolog, Stockholms universitets Östersjöcentrum, professor Minna Hakkarainen vid KTH, institutionen för fiber- och polymerteknologi, och Malin Johansson, departementssekreterare vid kemikalieenheten på Miljödepartementet.

Välkommen!

Mer information och anmälningsformulär hittar du här.