Forskningskommunikation

2018.12.19

Baltic breakfast om nya arter i Östersjön – hot eller möjlighet?

Den 16 januari sätter Baltic breakfast året igång. Första semianriet handlar om invasiva arter i Östersjön.

Enligt Naturvårdsverket är en invasiv art en art som har introducerats i en miljö där den inte finns naturligt. I den nya miljön riskerar den att spridas snabbt eftersom den inte har några naturliga fiender eller genom att den kan konkurrera med naturligt förekommande arter på annat sätt. När en sådan art kommer in kan den orsaka stora problem för den biologiska mångfalden, fisket och skogs- och jordbruket.

Hur är läget för Östersjön rörande invasiva arter? Vad vet forskningen om effekter av arter som har vandrat in? Är det alltid negativt eller finns det positiva exempel?

Om det handlar 2019 års första Baltic breakfast. Anmälan sker genom formuläret nedan.

Mer information finns också på Östersjöcentrums webbplats.