Fosfor och kväve Jordbruk Forskningskommunikation

2017.12.21

Baltic Breakfast 17 januari 2018: Kan vi sätta P för fosforläckaget i jordbruket?

År 2018 ska starta på bästa sätt. Och det betyder - med en Baltic breakfast. Den 17 januari drar vi igång, och då handlar det om stallgödselns roll i fosforcirkulationen.

Vi avslutade 2017 med att lansera en Policy brief  som handlar om hur fosforn flödar i systemet, och vilka potentiella läckor som finns för fosforn till havet.

Policy briefen ger också rekommendationer om hur det är möjligt att närma sig målen i Helcoms handlingsplan för Östersjön genom att öka återcirkuleringen av fosfor inom jordbruket och inte gödsla mer än vad grödan behöver. Dr Michelle McCrackin från Stockholms universitets Östersjöcentrum kommer att presentera den vid frukosten. 

Dessutom får du chansen att höra Conrad Stralka, VD för Stiftelsen BalticSea2020, presentera ett pilotprojekt om gödselhantering på en grisgård i Polen.

Anmälan sker via formuläret nedan.