Forskningskommunikation

2020.12.10

Baltic Breakfast: Koncept utvecklat vid Stockholms universitet upptaget i ny EU-strategi

Ett koncept för att skilja mellan nödvändig och icke nödvändning kemikalieanvändning, som utvecklats vid Stockholms universitet, spelar en viktig roll i EU:s nya kemikaliestrategi. Forskarna lovordade strategin vid senaste Baltic Breakfast, men lyfte också farhågor kring hur stort genomslag strategin kommer att få i praktiken.

Denna Baltic Breakfast hölls på engelska. En sammanfattning hittas därför här på vår engelska webbplats.

Se en inspelning här: