Forskningskommunikation

2018.05.07

22 maj: Välkommen på frukostseminarium om fiskereglering i skyddade områden

På självaste biologiska mångfaldens dag passar vi på att träffas och livestreama ett frukostseminarium om fiske i Östersjön kopplat till skyddade områden. Välkommen!

Du som undrar över bottentrålningens effekter på biologisk mångfald och ekosystem i Östersjön har en jättechans att förkovra dig den 22 maj. Då är du välkommen att under avslappnade former lyssna på forskare som berättar hur skyddade områden påverkas av fisket. 

I en Policy brief från 2016 har forskare på Östersjöcentrum beskrivit att det finns ett behov av att titta på kvaliteten av områdesskydd och inte bara hur stora ytor som ska skyddas. Ett av områdena som identifierades ha utvecklingspotential var just fisket. Frågeställningen för frukosten är därför "är regleringar nödvändiga för att värna den biologiska mångfalden?". 

Välkommen att delta på plats, eller via livesändning som visas på Östersjöcentrums webbplats. För närvaro på plats krävs anmälan: