Forskningskommunikation

2018.08.10

Inför valet: Vad vill   partierna göra för Östersjön den kommande mandatperioden?

Östersjöcentrum bjuder in till öppen politisk debatt och utfrågning den 29 augusti.

Östersjön ett unikt och känsligt innanhav som idag är hotat på flera sätt. Rätt politiska beslut kan dock göra stor skillnad, till exempel för att minska övergödning, begränsa farliga ämnen eller skapa ett hållbart fiske.   

Vad vill de olika partierna göra för att förbättra Östersjöns miljö? Vilka beslut är partierna beredda att ta den kommande mandatperioden? I vilka frågor finns det en samstämmighet som gör det möjligt att driva igenom åtgärder i riksdagen?

För att ta reda på detta och lyfta angelägna Östersjöfrågor inför valet bjuder Stockholms universitets Östersjöcentrum in till öppen politisk debatt och partiutfrågning den 29 augusti. På plats finns miljöpolitiska talespersoner från samtliga riksdagspartier.

Under seminariet diskuteras några av Östersjöns stora miljöutmaningar med fokus på vilka åtgärder som partierna vill göra under den kommande mandatperioden.

Östersjöcentrum har inför valet tagit fram åtta konkreta förslag på politiska åtgärder för Östersjöns miljö. Åtgärder som ska leda till en bättre havsmiljö och ett hållbart brukat hav - vilket till exempel är förutsättningar för blå näringar som en livskraftig turism längs kusten, fiske och havsbruk ska kunna växa.

Östersjöcentrum förslår bland annat att avancerad rening införs på de största avloppsreningsverken inom Sveriges avrinningsområde till Östersjön, samt att det avsätts specifika budgetmedel för att stärka kvaliteten på marint områdesskydd. Även ett svensk torskfiskestopp ingår bland åtgärdsförslagen.

Hur ställer sig de olika partierna till Östersjöcentrums åtta åtgärdsförslag? På seminariet presenteras resultatet av den enkät som samtliga partier fått svara på inför utfrågningen. I enkätsvaren framgår tydligt vad partierna är beredda att göra i de olika sakfrågorna och hur synen på havsfrågorna skiljer sig. Resultaten från enkäten pekar även på möjliga blocköverskridande allianser och samförstånd som kan öppna för åtgärder inom flera viktiga områden den kommande mandatperioden.

Tid: 29 augusti 2018, 08:30 - 09:15

Plats: Klara Eat & Meet, Scandic Klara. Seminariet kan även följas via vår livesändning.

Anmälan: Du anmäler dig till frukostseminariet i formuläret här nedanför senast den 27 augusti.

Livesändning från frukosten kan ses på Östersjöcentrums hemsida.

 

Medverkande:

Åsa Westlund, Socialdemokraterna
Emma Nohrén, Miljöpartiet
Jens Holm, Vänsterpartiet
Lars Tysklind, Liberalerna
Kristina Yngwe, Centerpartiet
Jesper Skalberg, Moderaterna
Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna
Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna

Moderatorer: 

Hanna Sjölund och Gun Rudquist, omvärldsanalytiker Baltic Eye, Östersjöcentrum.