Forskningskommunikation

2021.10.27

Baltic Breakfast: Farliga kemikalier – vilken användning är oumbärlig?

Enligt EUs nya kemikaliestrategi ska användningen av farliga kemikalier avgöras av om den är "oumbärlig" (essential) eller inte, och om det finns tillgängliga alternativ. Vid Baltic Breakfast i oktober diskuterades begreppet oumbärlig användning och hur det kan tolkas, och exempel på hur farliga ämnen framgångsrikt kunnat fasas ut.

Detta webbinarium hölls på engelska och en sammanfattning finns därför på vår engelska webbplats.