Forskningskommunikation

2021.12.20

Baltic Breakfast: Klimatförändringarnas påverkan på Östersjön – säkra och osäkra effekter

Vattentemperaturen i Östersjön har redan ökat på grund av den globala uppvärmningen och kommer att fortsätta att öka. På detta är forskarna och deras modeller säkra. Men när det gäller faktorer som nederbörd och salthalt är osäkerheten i prognoserna större än man tidigare trott. Vid den senaste Baltic Breakfast presenterade Markus Meier och Anna Rutgersson - två av forskarna i nätverket EN-CLIME – den senaste forskningen i ämnet.

Denna Baltic Breakfast hölls på engelska. En sammanfattning finns därför på vår engelska webbplats.