Forskningskommunikation

2019.01.28

Baltic Breakfast: Framgångsrika åtgärder för havet – vad kan vi lära oss?

Välkommen på Baltic Breakfast den 13:e februari 2019 där vi dyker ner i några goda exempel på framgångsrika havsåtgärder i syfte att bidra till Miljömålsberedningens havsuppdrag.

Miljömålsberedningen fick förra året i uppdrag av regeringen att till december 2020 föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser.

Miljömålsberedningen ska under dessa två år analysera om det behövs ytterligare styrmedel och åtgärder för att säkerställa nödvändig kunskaps­försörjning. Detta för att effektivt kunna utforma och använda förvalt­nings­verktyg som exempelvis nätverk av marina skyddade områden och eko­system­baserad havsplanering.

För att framgångsrikt ta fram nya åtgärder behöver man titta bakåt. Forskaren Kjell Larsson gör en tillbakablick och berättar om ett urval av nationella och internationella regelverk och åtgärder som införts tidigare för att skydda havsmiljön. Vilka effekter har dessa regelverk och åtgärder fått? Hur lång tid har det i allmänhet tagit från upptäckten av ett miljöproblem i närliggande hav till åtgärd och en eventuell förbättring?

Därefter får Emma Nohrén, ordförande för Miljömålsberedningen, ge sina reflektioner och berätta om miljömålsberedningens fortsatta arbetet framåt.

Medverkande

  • Kjell Larsson, professor i sjöfartsvetenskap, Linnéuniversitet
  • Emma Nohrén, ordförande för Miljömålsberedningen

Tid: 13 februari kl. 8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning här

Anmälan: Registrera dig här senast 11 februari. Vi har ett begränsat antal platser och det är många som vill delta. Om du får förhinder så meddela oss. Endast registrerade personer får tillträde till frukosten.

 

Om Baltic Breakfast

Baltic Breakfast är en serie av korta frukostseminarier ordnade av Stockholms universitets Östersjöcentrum. De syftar till att presentera den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön. Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen – särskilt till de som redan är engagerade i Östersjöfrågor. Ibland är seminarierna mer grundläggande och ibland går de mer på djupet, men innehåller alltid både problembeskrivning och lösningar. Seminarierna inleds med korta presentationer och ger sedan utrymme för frågor och diskussion.