Forskningskommunikation

2019.02.11

Baltic Breakfast 13 mars: NonHazCity – den kemikaliesmarta staden

Olika kemikalier från samhället hamnar till slut i våra hav. Men varifrån kommer de? Vilka är de största källorna och vad kan vi åtgärda för att minska spridningen? Välkomna till ett frukostseminarium som presenterar samarbetsprojektet NonHazCity som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta.

NonHazCity är ett EU-projekt som syftar till att göra städerna runt Östersjön kemikaliesmarta. Projektet inleddes för tre år sedan och dess syfte är att med hjälp av olika åtgärder minska mängden skadliga ämnen till havet.

När det gäller utsläpp av farliga ämnen till vatten fokuserar man ofta på stora industrier som den huvudsakliga källan, medan bidraget från kommunala invånare, mindre företag och andra småskaliga källor sällan tas med i beräkningen i tillräcklig utsträckning.

På det här frukostseminariet redogör forskaren Martyn Futter från SLU för hur man i NonHazCity- projektet undersökt betydelsen av dessa andra källor. För att ta reda på hur mycket de bidrar med genomfördes en undersökning i sex kommuner runt Östersjön som gav en ögonblicksbild av utsläppen av farliga ämnen. Syftet var att få svar på hur höga halter av farliga ämnen det finns i dagvatten, avloppsreningsverk och avloppsvatten från olika källor. Screening utfördes för tre klasser av farliga ämnen: tungmetaller, organiska föroreningar (inklusive läkemedel, alkylfenoler, bisfenol och ftalater) och perfluorerade ämnen.

Arne Jamtrot, enhetschef för Kemikaliecentrum i Stockholms stad, presenterar vilka insatser som har genomförts inom projektet för att dels öka medvetenheten om farliga ämnen i vardagen och deras påverkan på Östersjön och på oss människor, och dels för att minska denna påverkan.

Tid: 13 mars kl. 8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.

Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida.

Anmälan: Senast 11 mars via denna länk.

Vi har ett begränsat antal platser och det är många som vill delta. Om du får förhinder så meddela oss. Endast registrerade personer får tillträde till frukosten.