Forskningskommunikation

2020.10.15

Baltic Breakfast: Nya Baltic Sea Action Plan

Forskare vid Stockholms universitet har spelat en viktig roll när det gäller att bistå med vetenskapligt underlag för Helcoms uppdatering av Baltic Sea Action Plan, BSAP. Vid oktober månads Baltic Breakfast berättade Bo Gustafsson och Emma Undeman om sitt arbete med övergödning och farliga ämnen.

Denna Baltic Breakfast hölls på engelska. En sammanfattning hittas därför här på vår engelska webbplats.