Forskningskommunikation

2022.01.28

Baltic Breakfast: Östersjöns näringsväv i en föränderlig miljö

Tillförseln av näring och farliga ämnen till Östersjön har förändrat artsammansättningen och mängden av de djur som lever i och på havsbotten. Men även ekosystemet som helhet har genomgått flera stora förändringar, så kallade regimskiften, under det senaste århundradet. Vid senaste Baltic Breakfast delade Eva Ehrnsten och Maciej Tomczak med sig av sin forskning om detta ämne.

Detta webbinarium hölls på engelska och en sammanfattning finns därför på vår engelska sida.