Forskningskommunikation

2016.11.30

Nu börjar Baltic Eye blogga

Bloggar är en självklar del av den kommunikativa infrastrukturen idag. Tillsammans med andra sociala nätverk utgör bloggen en central del av relationsbyggandet och kontaktskapandet mellan företag/organisationer och deras kunder/medlemmar/intressenter.

Nu börjar Baltic Eye blogga för att öka chanserna till goda relationer mellan forskare och de personer som är intresserade eller i behov av den kunskap som Östersjöcentrum har. Samtidigt sänker vi med bloggarna tröskeln till forskarvärlden och öppnar för att göra forskningen och dess samhällsrelevans begriplig på fler sätt än tidigare.

Så här kompletterar bloggen det kommunikativa landskapet hos Baltic Eye

Vi har sedan i somras en sajt. Där publicerar vi policy briefs, snabba kommentarer på politiska händelser, krönikor och artiklar. Sajten utgör navet i Baltic Eyes kommunikationsarbete. Syftet med sajten är att berätta hur forskning om Östersjön hänger ihop med samhället. Tillsammans med medialt kommunikationsarbete, seminarier och personliga möten skapar vi ett tryck på samhället att ta vårt känsliga innanhav på allvar.

Men. Allt material som ska upp på sajten är granskat och säkrat med spännremmar, hängslen och säkerhetsbälten. Det har gått igenom en faktagranskning av minst två experter på ämnet, och en språklig granskning. Det är en ganska stor och ibland långdragen process att få till en artikel, eller ens en krönika som hittills varit det lite mer fria formatet vi har jobbat med. 

För att på riktigt kunna vara en organisation som är med i samhällsdialogen behöver vi erbjuda snabbare och enklare tillgång till vår kunskap. Vi har ett ansvar att se till att den kunskap som vi besitter kommer ut i samhället på ett sätt så att folk förstår den. Twitter använder vi. Det är en bra kanal för Baltic Eyes syften. Där finns de flesta i vår målgrupp, där finns även andra intressenter och möjlighet till omvärldsbevakning på våra områden. 

Många gånger räcker dock inte 140 tecken till för att förklara och beskriva det vi behöver säga. Därför skapar vi nu en plattform som kan koppla ihop forskning med politik, omvärldshändelser och helt vanlig vardag, precis som Twitter, fast på egen domän, egen server och med tillgång till så många tecken vi behöver. 

Kommunikation kräver övning

Att skriva regelbundet ger övning. Dels för att få upp flödet, men att tänka kommunikativt, det är också en övningssak.

Bloggande kan jämföras med en idrottares träning. Öva, öva, öva, och vara på topp när det gäller. Den stora skillnaden är att ett blogginlägg som skrivs som övning plötsligt kan visa sig vara superviktigt för någon utan att man vet om det innan. Så som bloggare kan man alltså hamna på topp utan att man visste att det gällde. Och det måste ju ses som en bonus. 

Den som behöver oss ska kunna hitta oss

Vi som jobbar i Baltic Eye teamet har skrivit under på att kommunicera forskning till rätt ställen i samhället. Ett sätt som vi gör det på är att vi sätter oss ner och funderar på vem vi behöver träffa. Vi mejlar eller ringer och ber om ett möte för att där berätta vad vi vet och eventuellt presentera ett framtaget material.

Det kommer vi fortsätta göra. Men vi behöver göra mer, för det är inte säkert att vi alltid vet vem vi behöver träffa. Vi vill öka möjligheten att bli hittad av den som behöver oss. 

Kommunikation som komplement för undervisning

Forskare som jobbar för Baltic Eye jobbar också med kommunikation. Som komplement till den mer traditionella akademiska kommunikationen erbjuds Baltic Eyes forskare att fritt få uttrycka tankar och åsikter. Till exempel för att delta i en digital diskussion, eller få chansen att berätta storyn om vad i arbetet som ger energi. Att alltid behöva gå genom kommunikatörer och kvalitetsgranskning blir gärna frustrerande i längden då det lätt bildas så kallade flaskhalsar. 

Visa passionen och engagemanget i vårt arbete

Baltic Eye är ett team bestående av kommunikativa forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer som på riktigt är engagerade i sitt jobb. Det gör skillnad. Det engagemang som vi lägger i vår kommunikation kommer att lysa igenom och uppfattas av den som läser våra blogginlägg. I bästa fall kanske det även smittar av sig. 

Koppla forskning till samhällsrelevans och beslutsprocesser - på ett tillåtande diskuterande sätt

Forskning och kommunikation hänger ihop och forskning är relevant i en samhällskontext. Det berättar vi om i artikelform på webbplatsen. På bloggen kan forskare utgå från en genomarbetad artikel, hänvisa till händelser, forskning och samhällsfenomen med en större frihet och på ett diskuterande sätt. 

Eftersom forskare kan skriva om en artikel ur det egna perspektivet och sprida vidare i sina nätverk skapar bloggen fler möjligheter att sprida artiklar på webbplatsen. Det ger även forskaren en ökad möjlighet att utöka sitt nätverk gentemot samhällets beslutsfattare, och på så vis bygga broar mellan forskning och samhälle.

Göra det lättare att ta kontakt med oss

Blogginlägg skrivs av en person, med ett personligt tilltal och plattformen tillåter åsikter och diskussioner på ett helt annat sätt än de flesta andra format. Det personliga tilltalet gör skribenten till en person. Däför är bloggen relationsbyggande.

Det är lättare att kontakta någon som man har en relation med. Det personliga tilltalet sänker tröskeln och motståndet mot att ta kontakt.  

Öka chansen att tilltala fler

Även om Baltic Eye är en relativt liten organisation så jobbar vi med ganska många projekt, och vi riktar kommunikationen mot ett flertal beslutsprocesser. Målgrupperna skiljer sig drastiskt för våra olika projekt och följdaktligen för olika delar av vår kommunikation. 

Vi har stora chanser att se till att beslut inom myndigheter, förvaltningar, riksdag med mera, som berör Östersjön, tas på vetenskapliga grunder. Det är ett uppdrag att ta på allvar. Genom att varje forskare får sin egen plattform att arbeta utifrån ökar det interna informationsflödet.

Förutom att det ger Östersjöcentrums medarbetare inblick i varandras arbete ger det kommunikatörer större chans till nya uppslag och mer material att jobba med. Dessutom skapar varje forskare med sina personliga kanaler en större kontaktyta för hela Östersjöcentrum och Stockholms universitet.

Varje personlig kommunikationstyp kommer att tilltala olika delar av samhället. På så vis kan Östersjöcentrum tilltala fler med Baltic eye-bloggarnas hjälp än om all kommunikation var stöpt i en och samma form.