Forskningskommunikation

2017.04.07

Fiske till lunch i riksdagen

Politiker och förvaltare värnar småskaligt fiske och fiske som tar hänsyn till hela ekosystemet. Men hur ser vi till att utvecklingen går åt det hållet?

Trots att det finns en stor vilja att skapa ett ekologiskt hållbart fiske så försvinner de småskaliga fiskarna i rask takt och i princip allt svenskt fiske bedrivs med bottentrålning. Bör och kan den nuvarande utvecklingen hejdas och hur ska fisket utformas för att värna det småskaliga och ta hänsyn till hela ekosystemet? 

Baltic Eyes forskare Gustaf Almqvist kommer att delta i ett lunchseminarie om detta i riksdagen den 19 april. Han bidrar med kunskap om huruvida bottentrålning kan bedrivas i en ekosystembaserad fiskeförvaltning.  

Andra forskare och förvaltare kommer också att berätta om hur fisket på bottenlevande arter idag går till och hur det skulle kunna utvecklas. Representanter från förvaltningssidan berättar om den senaste utvecklingen inom förvaltningen av fisket. Och några av sveriges mest initierade fiske- och havspolitiker delar med sig av sina tankar om hur de vill att svenskt fiske ska utvecklas framöver för att på riktigt vara hållbart – både socialt och ekologiskt.

Om du är intresserad av att delta kan du läsa mer och se hur du anmäler dig i inbjudan