Forskningskommunikation

2022.02.23

Forskarna om nya BSAP: bra problembeskrivning men viktiga åtgärder saknas

Det är positivt att länderna runt Östersjön har gemensam bild av miljöproblemen i havet och de mål som sätts upp i Helcoms nya handlingsplan är viktiga. Men det är oklart vad vissa av de beskrivna åtgärderna kommer att leda till konkret, och till exempel åtgärder som adresserar problematiken kring förändrade födovävar lyser med sin frånvaro. Det menar forskarna från Östersjöcentrum som vid senaste Baltic Breakfast diskuterade den uppdaterade Baltic Sea Action Plan.

Läs artikeln om Baltic Breakfast: Helcoms nya handlingsplan – ett steg på vägen här på Östersjöcentrums hemsida.