Forskningskommunikation

2018.10.10

Baltic Breakfast om djurkoncentrationer, köttätande och övergödning

Välkommen till Baltic Breakfast – ett frukostseminarium som handlar om sambanden mellan strukturer inom jordbruket, köttätande och risken för övergödning.

Strukturer inom jordbruket, som specialisering av produktionen och den geografiska uppdelningen mellan växtodling och animalieproduktion, är en starkt bidragande orsak till överskottet på näringsämnen.

Under frukostseminariet den 25 oktober resonerar vi kring sambanden mellan jordbrukets struktur, konsumtion av animalier och risken för övergödning. Med vetenskaplig grund vill vi lyfta samtalet utifrån följande utgångspunkter:

  • Svårigheten att i vissa områden få till en effektiv användning av stallgödsel i växodlingen.
  • Baksidorna med de tekniska förändringarna i jordbrukssystemen som har gjort det möjligt att producera mer livsmedel för fler människor till relativt lägre priser.
  • Baksidorna med jordbrukssubventioner och en handelspolitik som syftar till att intensifiera och bygga ut industriella jordbruksföretag.
  • Konsumtionsmönstrens bidrag till övergödningsfrågan sträcker sig långt utöver ”köttfri måndag” eftersom livsmedelsindustrin är global.

Vad finns det för vetenskapligt stöd för lösningar på strukturproblemet? Och hur är det med att äta mindre kött – kommer det att ge en bättre havsmiljö i Östersjön?

Medverkande

  • Annika Svanbäck, forskare projekt Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
  • Michelle McCrackin, forskare projekt Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

Var och när?

Tid: 25 okt kl.8.30-9.15, frukost serveras från kl. 8.00. Det finns också möjlighet att stanna kvar efter seminariet för fortsatta diskussioner.
Plats: Klara Eat & Meet Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm eller via vår livesändning på denna sida. 

Merläsning

Anmälningsformulär