Forskningskommunikation

2017.10.25

Klimatförändringarnas påverkan på Östersjön - Baltic breakfast 15 november

Nästa Baltic breakfast blir den 15 november och då tar vi upp hur klimatförändringarna påverkar Östersjön.

Kopplingen mellan klimatförändringarna och haven saknas ofta både i klimatdebatten och när havsmiljöfrågor diskuteras. Men det finns saker att säga. På Baltic breakfast den 15 november kommer vi att presentera vad forskningen hittills vet om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad detta betyder för dagens marina miljöfrågor.

Professor Christoph Humborg, Stockholms universitets Östersjöcentrum, berättar vad som hände på Monacokonferensen om havet och klimatet. Och Fil Dr Helén Andersson, chef för oceanografiska forskningsenheten, SMHI, berättar hur klimatförändringarna, enligt scenarierna från FN:s klimatpanel IPCC, kan komma att påverka Östersjön.

Välkommen!

Anmälan och mer information hittar du på Östersjöcentrums webbplats.