Jordbruk Förvaltning av kustzoner Ekosystembaserat fiske Farliga ämnen

2018.08.20

Östersjöbeslut idag för en god havsmiljö i morgon

Briggen Tre Kronor och Östersjöcentrum arrangerar varje år ett intimt seminarium för de som allra mest behöver en Östersjö-kick-off inför hösten. Temat på årets seminarium är tid.

Spelar politiska beslut någon roll när effekterna av åtgärder ibland tar uppåt hundra år?

Seminariet sänds i SVT Forum på följande tider:

  • 5/9 direktsändning kl 09:30 – 09:50 Östersjön ur ett tusenårigt perspektiv
  • 5/9 direktsändning kl 09:50 – 10:15 Hur minska risken för övergödning?
  • 5/9 direktsändning kl 10:15 – 10:40 Torskens uppgång och fall.
  • Torsdag 6/9 kl 10.30 Kustturismen
  • Torsdag 6/9 kl 11.30 Kemikalieanvändning
  • Fredag 7/9 kl 12.03 Miljöspaning

Årets Östersjöseminarium i Kolskjulet i Stockholm börjar med att paleoekologen Elinor Andrén från Södertörns högskola ger oss en lektion i Östersjöns geologiska historia. Föreläsningen mynnar ut i hur tidsperspektivet kan hjälpa oss med dagens utmaningar.

Utmaningarna som vi står inför diskuteras sedan i tvärvetenskapliga samtal mellan forskare och moderatorer. Dagen avslutas på eftermiddagen med en framtidsspaning utifrån olika perspektiv, följda av diskusisoner paneldeltagare och moderatorer emellan. 

Krönikor om Östersjön som matresurs, etik och landskapsideal

Tre av seminariets talare har delat med sig av sina tankar i form av gästkrönikor här på webbmagasinet Baltic Eye. Tillsammans pekar de på att det är hög tid att diskutera lösningar på en tvärvetenskaplig nivå. Frågor som i många fall fastnar i naturvetenskapliga detaljer kan få ny fart om frågor om etik och värderingar lyfts in på ett mer konkret sätt i debatten. Vad är det vi vill att Östersjön ska ge oss?

Vad som har egenvärde, vilka vi har moraliska skyldigheter gentemot, vad som kännetecknar en rättvis fördelning och vilka som bär det moraliska ansvaret att agera, är olösta knutar. Östersjön delas av många och däremd kräver problemen kollektiva lösningar. Olle Torpman, doktor i filosofi, Stockholms universitet skriver att Östersjöns miljöproblem i grunden är en etisk fråga i Östersjöproblemet – ett etiskt problem.

Klas Sandell, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet, är inne på ett liknande spår i sin krönika "Framtidens havsplanering kräver diskussion om olika landskapsideal". Han beskriver fyra olika ekostrategier - eller sätt att värdera landskapet, beroende på vad man uppfattar, uppskattar, söker och gör i landskapet. 

Sara Hornborg skriver att vi står inför flera vägskäl i en tid där lösningar implementeras för gamla kända miljöproblem samtidigt som nya miljöproblem och intressekonflikter uppstår. Sara slår ett slag för att vi borde vidga vår bild av vilken fisk som går att äta: Östersjön som matresurs – då och nu - av Sara Hornborg, forskare, Research Institutes of Sweden (RISE)  

Vill du också ha en inbjudan?

Inbjudan går ut till särskilt utvalda personer i Briggen Tre Kronors och Östersjöcentrums nätverk. Är östersjöfrågor din vardag och skulle vilja komma på seminariet? Hör av dig via mejl till Mona Wallin, som är projektledare för evenemanget.