Forskningskommunikation

2018.08.29

Det finns hopp för Östersjön efter valet

Det är mer som enar än som skiljer partierna i Östersjöfrågorna. Det framgick av den partiutfrågning som Östersjöcentrum genomförde under tisdagen. I frågan om ett svensk fiskestopp på torsk går dock åsikterna tydligt isär mellan partierna.

Östersjöcentrum hade bjudit in samtliga riksdagspartier till en utfrågning och debatt om vad partierna vill göra för miljön i Östersjön under den kommande mandatperioden.

På plats i Scandic hotells lokaler vid Hötorget fanns miljöpolitiska talespersoner från alla riksdagspartier utom Moderaterna och Kristdemokraterna, samt ett femtiotal åhörare. Till grund för utfrågningen låg en enkät baserad på de åtta förslag på miljöåtgärder för Östersjön som Östersjöcentrum tagit fram inför valet, vilken skickades ut till partierna i våras.

Här kommer du inom kort att kunna se hela seminariet filmat. Tills dess finns sändningen att se på Östersjöcentrums webbplats.

Under utfrågningen blev det tydligt att i både övergödnings- och kemikaliefrågor råder det en övergripande samsyn bland partierna.

Samtliga partier utom Sverigedemokraterna svarade att man vill öka budgeten för jordbrukets växtnäringsåtgärder i landsbygdsprogrammet. SD:s talesperson Martin Kinnunen utvecklade partiets inställning i frågan.

– Jordbruket har många utmaningar så vi vill inte låsa fast oss vid att budgeten ska öka just på det området, sa Martin Kinnunen (SD).

Enighet på kemikalieområdet

När det gäller att begränsa farliga ämnen till Östersjön var alla partier positiva till Östersjöcentrums två förslag – d v s att mycket långlivade kemikalier ska kunna förbjudas i grupp inom EU:s lagstiftning REACH, samt att avancerad rening införs på de största avloppsreningsverken inom Sveriges avrinningsområde till Östersjön.

– Jag är jätteglad för den här samsynen. Vi har historiskt släppt ut mycket som senare har visat sig vara farligt och det är därför väldigt viktigt att kunna tillämpa försiktighetsprincipen fullt ut. Ett förbud mot långlivade ämnen skulle öka möjligheterna till det, sa Åsa Westlund, Socialdemokraterna.

Miljöpartiets Emma Nohrén framföll samtidigt att det internationella kemikaliearbetet går långsamt.

– Sverige är pådrivande inom EU för att förbjuda farliga ämnen. Men detta är också en global fråga och därför har miljöminister Karolina Skog initierad ett nytt internationellt nätverk för att man ska få till globala riktlinjer för kemikalier, sa Emma Nohrén (MP)

Bland partierna på plats fanns en enighet om att fortsätta det investeringsstöd för avancerad rening av läkemedelsrester och mikroplaster i avloppsvatten som infört under denna mandatperiod.

– I vår budget ligger investeringsstödet kvar och ökar. Vi vill att arbetet med avancerad rening börjar med de största reningsverken, men att även de små reningsverken kommer vidare i utvecklingen, sa Emma Nohrén (MP).

Västerpartiets Jens Holms menade att det är viktigt att inte glömma andra reningsverk runt Östersjön.

– Där har Sverige haft en tradition att hjälpa andra Östersjöländer med den senaste tekniken. Det är någonting vi måste fortsätta med och de insatserna behöver skalas upp, sa Jens Holm (V).

Torskens framtid osäker

Hur vill då partierna tackla frågan kring den hotade Östersjötorsken? Här var fyra partier (L, S, MP och V) för ett svensk torskfiskestopp. Centerpartiet och Sverigedemokraterna var däremot negativa till ett sådant förslag.

– Vi ser att läget är allvarligt för torsken men tror inte på ett ensidigt stopp från Sveriges sida. Vi vill i så fall verka för ett stopp på EU-nivå, sa Kristina Yngwe, Centerpartiet.

Martin Kinnunen (SD) menade att om man förbjuder torskfiske så slår man ut stora delar av fiskenäringen.

– Det kommer förmodligen inte göra någon större skillnad för torsken att förbjuda fisket. Det krävs betydligt fler åtgärder. Påverkan från säl och skarv borde få ökat fokus och problemen med syrefattiga bottnar, sa Martin Kinnunen (SD).

De fyra partier som ställer sig positiva till ett svenskt torskfiskestopp betonade samtidigt att fler länder behöver genomföra förbudet. Annars finns risken, med dagens regelverk, att Sveriges fiskekvoter kommer tas av andra länder.

– Det viktiga är att ett sådant stopp sker i samarbete med andra Östersjöstater, sa Lars Tysklind, Liberalerna.

Vänsterpartiets Jens Holm framhöll dock flera fördelar med att Sverige vågar gå först i frågan.

– Om Sverige visar ledarskap och inför ett stopp för torskfiske så gör det både att torsken kan återhämta sig och att vi kan påverka andra länder, sa Jens Holm (V).

De partirepresentanter som deltog i utfrågningen var:

Åsa Westlund, Socialdemokraterna

Emma Nohrén, Miljöpartiet

Jens Holm, Vänsterpartiet

Kristina Yngwe, Centerpartiet

Lars Tysklind, Liberalerna

Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna

Jesper Skalberg, Moderaterna och Lars-Axel Nordell, Kristdemokraterna var inbjudna men kunde inte medverka.

Analys av enkätsvar

Vill du fördjupa dig ytterligare i hur partierna svarat på Östersjöcentrums enkät om Östersjöpolitiken inför nästa mandatperiod? Gun Rudquist har gjort en sammanställning och kortfattade analyser av svaren. Där finns också riksdagspartiernas svar redovisade i ett oredigerat skick.

Text: Johan Lundberg

Foto: Henrik Hamrén