Forskningskommunikation

2017.04.06

Frukostseminarie för riksdagsledamöter

Seminarier i riksdagen är ett sätt att säkerställa att ledamöterna som tar beslut i frågor som berör Östersjön frågor har koll på den senaste forskningen.

Stockholms universitet har genom Baltic Eye en unik möjlighet att bidra med den senaste forskningen om hur mänskliga aktiviteter påverkar Östersjön. Ett exempel på det är den kunskap som finns om farliga ämnen som släpps ut i avloppet. Vilka ämnena är och varför vi måste minska utsläppen av dem till havet. Det finns också mycket forskning som berör avancerad vattenrening och hur det kan vara ett komplement till minskade utsläpp av farliga kemikalier.

Den 26 april lyfter Baltic Eyeforskaren Emma Undeman, tillsammans med  Anna Sobek, miljökemist vid Stockholms universitet, institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) dessa frågor genom ett frukostseminarie i riksdagen. Rubriken för seminariet är "Vad kan vi göra för att läkemedel och andra kemikalier inte ska nå Östersjön?"

Inledningsvis presenteras det vetenskapliga kunskapsläget rörande förekomst av farliga ämnen, vilka miljöeffekter detta medför och vad som är möjligt att göra för att minska utsläppen till Östersjön. Därefter ges deltagarna gott om tid till en frågestund med forskarna, och möjlighet att diskutera olika möjliga lösningar. Särskilt fokus kommer att ligga på  att diskutera frågan om för- och nackdelar med att satsa på avancerad vattenrening för att minska utsläppen av farliga ämnen och läkemedel till havsmiljön.

Seminariet tar avstamp i regeringsuppdraget om avancerad vattenrening och ställer frågan ”hur går vi vidare?”.

Den här typen av seminarier är inte öppna för allmänheten, men det kommer att finnas tillfällen längre fram som är tillgängliga för alla.