Forskningskommunikation

2017.11.26

...och göra en film. (del 3)

Fritidsbåtar påverkar undervattensängar genom att skapa svall som grumlar upp sediment från botten, genom direkt fysisk påverkan från ankare och propellrar och genom utsläpp från bottenfärger, motorer och båttoaletter.

Just det, sen gjorde vi en film också.

Den spontana ingången var att berätta hela storyn, från början till slut: Undervattenängar än viktiga för Östersjön därför att… trafiken med fritidsbåtar har ökat med… det mesta båtlivet försiggår i grunda vikar där… och så vidare.

Men lyckligtvis diskuterade vi ett varv till, och insåg att den kompletta storyn ju redan fanns berättad i vår fact sheet. Så varför säga samma sak en gång till?

Vad som däremot fattades var en kort sammanfattning av själva kärnan i berättelsen, för dem som kanske redan kan havsplanering och havets ekologi på sina fem fingrar och bara är intresserade av att snabbt få en bild av de konkreta forskningsresultaten.

En traditionell faktaruta hade i och för sig också funkat. Men eftersom vi redan hade en fin infografik – och framför allt eftersom vår ansvarige forskare Sofia Wikström råkar vara en naturbegåvning när det gäller att i tal förklara vetenskap – kändes film som det självklara formatet.

Det som började som en vetenskaplig syntes slutade i ett mindre smörgåsbord av olika kommunikativa format:

  • ett faktablad
  • en artikel
  • en film

Detta ”smörgåsbordstänk” tog lite mer tid och kraft än vanligt att ro i hamn. Men nu vet vi hur vi ska göra – och tänka – nästa gång. 

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se