Forskningskommunikation

2017.11.24

Hitta ett nytt format… (del 1)

Sedan en tid tillbaka har Baltic Eye ett nytt format. Vi kallar det för fact sheet. Ett faktablad, helt enkelt. Detta och följande två inlägg kommer att handla om de intressanta men också svåra diskussioner och beslut som kan dyka upp när man vill utvidga sin palett av olika kommunikationsformat.

Hittills har vi gjort två fact sheets. Det första handlar om hormonstörande ämnen påverkar havets djur. Det senaste handlar om hur båtlivet kan skada undervattensvegetationen i våra kustområden.

När man ska välja format är det viktigt att alltid (!) låta innehållet styra. Att börja tvärtom, och först skaffa en massa coola format innan man ens har en aning om vilket innehåll de ska fyllas med, leder oftast fel. Snart sitter man med en massa format som inte bottnar i det man vill säga, och man tvingas kompromissa. 

Vi har alltid månat om att bara ha precis så många format som vi behöver. Och tills ganska nyligen var vi rätt nöjda med dem vi hade: policy brief, artikel, kommentar, krönika/analys och blogg. De täckte ganska väl våra olika sätt att berätta. Därför var det inte helt självklart att skaffa fler. Samtidigt var det något som saknades.

Beslutet att också göra fact sheets bottnade i ett behov av att kunna ge en snabbfotad och tydlig sammanfattning av fakta, utan att behöva förklara hela det politiska ramverket eller ta fram egna policyrekommendationer. Även om vår huvudsakliga målgrupp är beslutsfattare på olika nivåer behöver vi ibland vara en röst som bara bär kunskapen, och säger: Såhär säger vetenskapen.

Avsaknaden av policyrekommendationer är den avgörande skillnaden mellan fact sheets och policy briefs. Men eftersom de i övrigt är ganska likartade lades mycket tid och energi på att diskutera just likheter och skillnader. Att låta de diskussionerna ta tid gjorde att vi också kunde enas om behovet av att ha båda.

Det blev Östersjöcentrums layoutexpert Ulrika Brenners uppgift att ta fram den slutliga formen, vilket var en utmaning eftersom policy briefs och fact sheets också används på ungefär samma sätt; de delas ut som trycksak eller skickas som länkar, och ska vara något som målgruppen kan läsa på skärm eller skriva ut och ha med sig vid exempelvis förhandlingar eller när beslut ska fattas.

  

Vi tycker att det blev rätt bra. Två likartade format, två olika tilltal. 

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se