Forskningskommunikation

2017.02.13

Komm

Komm är kort för kommunikation. Det är det den här bloggen ska handla om.

Kommunikation är en vetenskap och ett forskningsfält som omfattar det mesta; från teknik, lingvistik och antropologi till samhällsvetenskap, botanik och psykologi. Den rymmer också de flesta perspektiv och kan studeras utifrån såväl globala surfvanor som utifrån körbärsblommans subtila signaler till det pollinerande biet.

Men denna blogg är inte vetenskaplig i den bemärkelsen. Den ska inte försöka definiera vad kommunikation är, utan snarare prata om hur kommunikation kan se ut. 

Vad kommunikation är? Jag tycker att den här korta definitionen på ne.se sammanfattar det ganska fint: 

kommunikation (communica'tio 'ömsesidigt utbyte', av comm'unico 'göra gemensamt'). Överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen överförs.

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se