2016.02.01

Regeringen bör förbjuda mikroplast

Tretton forskare uppmanar:

Följ kemikalieinspektionens råd

Tretton forskare från fyra universitet uppmanar regeringen att följa Kemikalieinspektionens råd om att införa ett svenskt förbud mot kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplast.

Fredagen den 15 januari släppte Kemikalieinspektionen (KemI) en ny rapport i vilken de rekommenderar ett svenskt förbud mot mikroplaster i kroppsvårdsprodukter såsom tandkräm, skrubbkrämer och handrengöring. Om förslaget verkställs blir Sverige det första EU-landet som inför ett sådant förbud.

Vi välkomnar KemI:s beslut och uppmanar regeringen att följa rapportens samtliga rekommendationer. 

"Vi välkomnar KemI:s beslut och uppmanar regeringen att följa rapportens samtliga rekommendationer. I just fallet med mikroplast anser vi nämligen att försiktighetsprincipen, värnandet av den marina miljön och det rådande vetenskapliga kunskapsläget ändå räcker för att motivera samhället att reagera.", skriver forskarna i artikeln.

Uppemot 40 ton mikroplast från sådana kroppasvårdsprodukter hamnar i Östersjön varje år, enligt en undersökning gjord av Baltic Eye. Enligt Marie Löf, ekotoxikolog och initiativtagare till debattartiklen, är det en bara bråkdel av de totala utsläppen till havet.

– De större föroreningskällorna, som slitage av bildäck och nedbrytning av större plastföremål, är ofta svåra att åtgärda. Mikroplast i kroppsvårdsprodukter är en källa som är lätt att åtgärda – och helt onödig, säger Marie Löf. 

Marie Löf

Under senare år har industrin visat att det går att fasa ut mikroplaster ur produktionen av kroppsvårdsprodukter. Några multinationella företag har ersatt mikroplasten med exempelvis kiseldioxid, silica, som har samma slipande och rengörande effekt.

– I skrubbprodukter kan plasten bytas ut mot biologiskt nedbrytbara ingredienser, som exempelvis krossade mandelskal eller aprikoskärnor, säger Marie Löf.

Industrins utfasning är dock frivillig - och relativt långsam. En svensk nationell lagstiftning skulle på sikt kunna leda till ett heltäckande förbud i hela EU, tror Marie Löf.

– EU-kommissionen håller på att utreda om det behövs ett förbud i hela unionen. Och flera andra länder har tidigare lyft frågan. Därför är det bra att Sverige nu tar täten och visar vägen, säger hon.

– Om det ska ha någon reell effekt för Östersjön räcker det inte med att bara jobba med detta på nationell nivå.

Frågan om ett svenskt nationellt förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter ligger nu på regeringens bord. Eftersom förslaget kräver en förordningsändring kommer det i ett första steg nu att gå ut på remiss. Om regeringen därefter väljer att gå vidare med förslaget ska det anmälas till EU och WTO. Först därefter kan regeringen besluta om de ändringar i förordningen som krävs för ett nationellt förbud.

I somras fick Naturvårdsverket regeringens uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder mot de viktigaste utsläppskällorna till hav och sjöar. Uppdraget är en del i handlingsplanen för en giftfri vardag, och ska redovisas i juni 2017.

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se

Relaterade artiklar