2016.06.20

”Kommissionen kan inte längre ducka för frågan”

Läs mer

EU-ministrar vill ha ett förbud mot mikroplast

EU:s miljöministrar uppmanar EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om förbud mot mikroplast i kosmetika. Därmed ökar trycket på EU-kommissionen att bryta tystnaden och faktiskt ta itu med det växande kravet på ett förbud.

– Efter dagens besked från miljö- och klimatministrarna kan Kommissionen inte längre ducka för frågan. Som jag ser det har den inte mycket annat val än att införa ett förbud, säger Marie Löf, Baltic Eyes expert på mikroplast i marina miljöer.

Det var under måndagens miljörådsmöte i Luxemburg som det raka beskedet till EU-kommissionen kom. Därmed sällar sig EU:s miljö- och klimatministrar till kören av forskare, politiker och frivilligorganisationer, som länge efterlyst ett EU-förbud mot mikroplast i kosmetika.

I Sverige finns redan en blocköverskridande politisk uppslutning bakom att införa ett förbud – på nationell nivå och inom EU. 

Nationella förbud kan komma

Sverige har länge drivit på för ett EU-förbud, tillsammans med bland andra Nederländerna och Danmark. Tidigare i år rekommenderade Kemikalieinspektionen dessutom att Sverige inför ett nationellt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter. Och nyligen aviserade även Storbritanniens regering att den är positivt inställd till ett nationellt förbud.

Inom Europaparlamentet arbetar starka krafter sedan länge för att förmå EU-kommissionen att i alla fall börja diskutera ett förbud. Bland annat lyckades en parlamentariker i våras samla 340 underskrifter från sina parlamentskollegor i en så kallad skriftlig förklaring. Om bara ytterligare 20 parlamentariker skrivit på förklaringen hade kommissionen varit tvungna att lyfta frågan. 

Framgångsrika åtgärder kräver samarbete

EU-kommissionens envisa tystnad är ett problem, menar Marie Löf. Att begränsa tillförseln av mikroplast till havsmiljön är en stor uppgift som bara är möjlig om arbetet görs gemensamt på EU-nivå, säger hon.

– Plastföroreningarna i havet känner inga gränser. Nationella initiativ är bra och det behövs länder som går före. Men det krävs gemensamma åtgärder för att i större skala minska tillförseln av mikroplast till sjöar och hav. Kosmetika är en lämplig fråga att börja med, eftersom det för många kosmetiska produkter finns det gott om miljövänliga men aningen dyrare alternativ för industrin att byta till.

Oroande effekter av mikroplaster

Forskarsidans argumentation mot mikroplast i kosmetika bygger främst på ett växande antal studier om mikroplastens negativa effekter på havsmiljön och dess organismer. Nyligen visade till exempel forskare vid Uppsala universitet att abborryngel hellre äter mikroplast än plankton.

I experiment med miljömässigt relevanta koncentrationer av mikroplast visar de att plastpartiklarna kan förändra beteendet hos abborryngel och minskar deras chans till överlevnad. Dessutom hämmar plasten även fiskrommens kläckningsfrekvens.

Inte bara i skrubbkrämer

I den juridiska debatten om ett förbud görs ofta en skillnad mellan kosmetiska produkter som sköljs av, och så kallade leave on-produkter. Kemikalieinspektionens rekommendation gäller till exempel bara förbud mot mikroplast i produkter som sköljs av (till exempel skrubbkrämer och ansiktstvätt).

Men mikroplast tillsätts också som konsistensgivare och billig utfyllnad i en mängd annan kosmetika, som exempelvis puder, ögonskugga, läppstift och mascara. Dessa klassas som leave on-produkter. Men eftersom många användare tvättar av även dessa med vatten, hamnar mycket av mikroplasten ändå i avloppet till slut. Dessutom är partiklarna i just dessa produkter ofta mycket små, vilket gör att de lättare passerar genom reningsverken och ut i havsmiljön.

Tydlig signal till kommissionen

Efter den tydliga signalen från EU:s miljöministrar finns det nu alla möjligheter för EU att införa ett förbud inom ramarna för både EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och den kommande plaststrategin, menar Marie Löf.

 Samtidigt poängterar hon vikten av det blir ett genomtänkt och brett förbud, som på allvar skyddar havsmiljön mot denna skadliga ingrediens.

– Det är svårt att motivera att vi ska belasta havsmiljön med mikroplast från den här sortens produkter, oavsett om partiklarna kommer från smink eller skrubbkrämer. Förbudet bör givetvis omfatta all slags plast som inte bryts ner snabbt i reningsverken.

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se

Relaterade artiklar