2019.01.31

“Det är möjligt att hitta alternativ till mikroplast”

2019.01.31

Echa föreslår nytt förbud mot mikroplast

Europeiska kemikalieinspektionen (Echa) föreslår ett förbud mot avsiktligt tillsatt mikroplast i en stor mängd produkter. Östersjöcentrums Marie Löf välkomnar förslaget.

Echa presenterade under onsdagen ett förslag om förbud mot mikroplast som avsiktligt tillsätts blandningar och produkter som används av konsumenter eller yrkesverksamma och som leder till utsläpp av mikroplast i miljön.

Det föreslagna förbudet omfattar mikroplast i en rad produkter, såsom kosmetika, tvättmedel, gödningsmedel och bekämpningsmedel.

– Vi välkomnar detta förslag. Flera branschinitiativ har redan visat att det är möjligt att hitta alternativa material till exempelvis mikroplast i kosmetika som sköljs av, som fungerar bra i produkterna och är bättre för miljön, säger forskare Marie Löf.

Gödsel- och bekämpningsmedel toppar listan över källor för avsiktligt tillsatt mikroplast. Plastpartiklarna tillsätts bland annat för att öka effektiviteten hos gödselmedel och bekämpningsmedel. Echa föreslår att det införs ett förbud mot mikroplast i gödningsmedel till år 2025. Enligt Echa ger det industrin tillräckligt med tid för att övergå till biologiskt nedbrytbara alternativ.

För andra produkter föreslås olika datum för när förbuden ska träda i kraft.

– Övergångsperioderna är ganska långa i vissa fall, mellan två och tio år. Personligen skulle jag önska att det även ställdes krav på att under övergångsperioden märka produkterna eller på andra sätt informera konsumenterna om att produkterna innehåller mikroplast, säger Marie Löf.

Enligt henne skulle det då bli möjligt för konsumenterna att göra välgrundade val.

– Det skulle också gynna de företag som går i spetsen för att ersätta dessa oönskade plastpartiklar i sina produkter, säger hon.

Vissa kosmetiska produkter innehåller ofta en särskild typ av mikroplast, så kallade mikrokulor (microbeads), som har en exfolierande skrubbeffekt. Flera EU-länder har redan förbjudit mikrokulor i kosmetika som sköljs av. Om Echa:s förslag träder i kraft kommer ett sådant förbud att omfatta hela EU. Samtidigt innehåller förslaget även ett förbud mot mikrokulor i kosmetika som torkas av, så kallad leave-on cosmetics.

Bland alla produkter som innehåller avsiktligt tillsatt mikroplast finns det även ett brett sortiment där användningen inte förväntas resultera i utsläpp till miljön i samma stora utsträckning; till exempel mikroplast som används inom viss industri och inom medicinska tillämpningar. För dessa produkter föreslår Echa olika krav på märkning och rapportering.

Den föreslagna förordningen förväntas träda i kraft år 2020, för att sedan utvärderas på nytt inom fem år. Det huvudsakliga motivet för att nu introducera nya begränsningar för användningen av avsiktligt tillsatt mikroplast är oron för potentiella risker för miljö och människors hälsa. Huvudargumenten är att mikroplastpartiklarna på grund av att de är så små lätt tas upp av djur och människor och kan överföras inom olika näringsvävar.

– Plast stannar kvar väldigt länge i miljön. En avgörande faktor för mikroplast, i motsats till större plastobjekt, är att när de väl har hamnat i miljön är de nästan omöjliga att ta bort, säger Marie Löf.

I slutet av mars kommer förslaget enligt Echa att skickas ut på remiss. Det kommer också att granskas av Echa:s egna vetenskapliga kommittéer, och förväntas skickas till EU-kommissionen för beslut i början av 2020.

FAKTA

Ungefär 36 000 ton avsiktligt tillsatt mikroplastik släpps enligt Echa ut i den europeiska miljön varje år från de källor som behandlas i förslaget. Det utgör cirka en femtedel av de 176 300 ton mikroplast som uppskattas hamna miljön varje år.

Däckslitage är den enskilt största källan till mikroplast (94 000 ton per år) - men ingår inte i Echa:s förslag eftersom just denna mikroplast inte kan definieras som ”avsiktligt tillsatt”.

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se