Marie Löf, ekotoxikolog, Baltic Eye, Östersjöcentrum, Stockholms universitet. Foto: Mona Wallin

Ekotoxbloggen

| Tel: 08-16 38 55

Allt ifrån mikroplast och nedskräpning till hormonstörande ämnen, gamla synder som läcker, effekter av båttrafik och farliga ämnen i konsumentprodukter som hamnar i havet via reningsverken. Med fokus på Östersjön.

Prenumerera på bloggen