Mikroplaster | Ekotoxbloggen

| Tel: 08-16 38 55

Allt ifrån mikroplast och nedskräpning till hormonstörande ämnen, gamla synder som läcker, effekter av båttrafik och farliga ämnen i konsumentprodukter som hamnar i havet via reningsverken. Med fokus på Östersjön.

Prenumerera på bloggen