Mikroplaster

2017.01.20

Vad är mikroplast?

Det är stort fokus på mikroplast nu, både inom forskningen och i media. Av mina forskningsområden är mikroplast det som jag får i särklass flest frågor på. Därför inleder jag min blogg med det.

Vad är egentligen mikroplast? Svaret kan tyckas självklart men det gömmer sig mer i de färgglada plastbitarna än man kanske kan tro. Mikroplast är ett begrepp som används för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter, enligt den vanligaste definitionen.

Utöver det har mikroplastpartiklar inte mycket gemensamt med varandra. De har olika form och storlek och består av olika slags plaster som har olika egenskaper: de flyter eller sjunker, bryts ner olika långsamt och de innehåller olika tillsatsämnen beroende på vilka egenskaper vi ville att de ursprungliga plastföremålen skulle ha.

Plast är inte ett material

Plast är ett samlingsnamn för ett stort antal olika slags syntetiska, av människan tillverkade, material. Merparten av plasterna tillverkas av råolja eller naturgas. Men utvecklingen av plaster baserade på förnybara källor pågår för fullt.

Tillverkningen av plast och utvecklandet av nya plaster tog fart under 1940- och 1950-talet och samhället är idag helt beroende av plast. Vi använder det för förvaring av matvaror, inom sjukvården, som byggmaterial, i tillverkning av bilar, i textilier… listan kan göras lång. Ta bara en titt omkring dig!

Plast är generellt ett mycket beständigt material, det är just det som gör det så användbart. Men samma egenskap blir ett problem när plasten blir till skräp och hamnar i miljön. Den allra största delen av plasterna som tillverkas bryts ned väldigt långsamt. En polymerexpert uppskattade att all plast som någonsin har tillverkats och som har hamnat i havet fortfarande finns kvar där. Som hela plastföremål eller sönderbrutet i mindre bitar.

Eftersom samhällets användning av plast drastiskt ökar kommer mängden plast, både stort plastskräp och mikroplast, i sjöar och hav också att fortsätta öka om vi inte vidtar åtgärder.

Däckslitage, plastkassar och skrubbkrämer

Mikroplast uppstår när större plastföremål bryts sönder, alltifrån båtar, bryggor och fiskeredskap till plastkassar och engångsartiklar som bomullspinnar och kaffemuggar. Mikroplast kan också vara partiklar från däckslitage, det kan vara pellets och strån från konstgräsplaner eller fibrer från tvätt av syntetiska textilier.

Alla dessa typer av mikroplast uppstår oavsiktligt, när däck eller kläder slits eller när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial på rätt sätt. Men det finns plastpartiklar som är små redan när de tillverkas, så kallad primär mikroplast. Till exempel för att tillsättas i kosmetiska och kroppsvårdsprodukter eller användas till blästring. Även plastpellets, som utgör råmaterialet till andra plastprodukter, sprids oavsiktligt till miljön vid tillverkning och transport.

Hur mycket mikroplast finns det i Östersjön och varifrån kommer den? Vilka källor är viktigast? Jag ska försöka svara på vad vi vet om det så håll utkik efter nästa inlägg.

Foto: 5Gyres, courtesy of Oregon State University

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se