Mikroplaster

2017.06.01

Vår ohållbara förbrukning av plastkassar

Vi använder i snitt 198 plastkassar per person i EU, varje år. Det är uppenbart alldeles för många.

Hur många plastkassar vi använder i Sverige är ännu oklart, men information kommer nästa år. Naturvårdsverket uppskattar dock att vi använder betydligt fler än 770 miljoner plastbärkassar varje år. Det motsvarar alltså långt fler än 77 plastkassar per person och år.

Plastskräp utgör ett stort miljöproblem, särskilt i haven. Av all olja som produceras i världen används 8 procent till att producera plast, och ungefär hälften av plasten används i engångsförpackningar som kastas inom ett år.

För att minska problemen både med nedskräpning och ett ineffektivt resursutnyttjande har EU beslutat att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av tunna plastbärkassar, alltså plastkassar som vi bär hem varor i och som är tunnare än 0,05 millimeter, som kassarna i mataffären.

Och idag träder plastkasselagen i kraft. Från och med idag måste alla handlare informera kunderna om:

  • plastbärkassarnas miljöpåverkan
  • om fördelarna med att använda färre plastbärkassar
  • och hur vi kan minska vår förbrukning.

Men kommer information att räcka till för att minska förbrukningen av plastkassar?

Naturvårdsverket utredde frågan på regeringens uppdrag. Målet är att vi ska förbruka max 40 tunna plastbärkassar per person och år senast år 2025. Vi ska alltså minska vår användning av plastbärkassar med hälften eller mer på bara några år.

För att nå det målet krävs en rejäl förändring av vårt beteende. Naturvårdsverket ansåg i sin rapport att ekonomiska styrmedel är mest effektiva och föreslog ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. Regeringen har i ett första skede dock valt att enbart satsa på information till kunderna.

Men ekonomiska styrmedel har visat sig vara effektiva i andra länder. När priset på plastbärkassar höjdes i Irland med så lite som 50 öre sjönk förbrukningen med hela 85 procent på ett år.

Därför tycker jag att det är positivt att fler svenska klädföretag börjar ta betalt för plastkassarna och använda överskottet till hållbar utveckling. Och vill du göra en insats för miljön och slippa betala för kassarna så ta med din egen bärkasse till affären. Jag försöker göra som min kollega Hanna och alltid ha en liten smidig men rymlig extrakasse i väskan för oförutsedd shopping. Om tygkassen används många gånger är den ett bättre miljöval. Och så köper jag tunna soppåsar och skippar butikernas plastkassar i så stor utsträckning jag kan. Häng på!

Tygkasse

Foto tygkasse: UMAMI

Marie Löf

Ekotoxikolog
marie.lof@su.se