2018.10.25

"Vi välkomnar särskilt att cigarettfilter inkluderades"

2018.10.25

EU-parlamentet godkänner förslag om engångsplast - ett viktigt steg framåt för Östersjön

Europaparlamentet har röstat för att införa nya och omfattande åtgärder för att minska nedskräpningen av engångsplast. Forskare Damien Bolinius tror att åtgärderna kan göra stor skillnad för Östersjön - om de träder i kraft.

Text: Henrik Hamrén

Omröstningen gällde en rapport från Parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI), som bygger på EU-kommissionens ursprungliga förslag om engångsplast.

– Röstningen slutade 571-53 i förslagets favör, med 34 nedlagda röster - och innebär ett viktigt steg framåt för Östersjön, säger Damien Bolinius, forskare vid Stockholms universitet, Östersjöcentret.

– Engångsplast och fiskeredskap utgör den största delen av det skräp som hittas på europeiska stränder, vilket ger en indikation om vad som finns i havet. Det här problemet har uppmärksammats allt mer de senaste åren och vi gläds över att se att EU-parlamentet nu vill stärka de juridiska redskapen för att minska engångsplast påverkan på havsmiljön, säger han.

Efter omröstningen sa parlamentsledamoten Frédérique Ries, ansvarig för förslaget, att det var "en seger för våra hav, för miljön och för kommande generationer".

ENVI föreslog flera förbättringar, som Parlamentet i och med onsdagens omröstning nu stöder.

– Vi välkomnar särskilt att cigarettfilter inkluderades. De tillhör vanligaste de skräpföremålen vi hittar både i havsmiljön och på land. De flesta filter innehåller en stor andel plast, som bryts ner mycket långsamt. Använda filter kan också tas upp av marina djur, och de innehåller många giftiga kemikalier som kan läcka ut både i vatten och mark, säger Damien Bolinius.

ENVI:s ändringar innebar också att take away-lådor och muggar av expanderad polystyren lades till förteckningen över förbjudna varor. Engångstallrikar och bestick som används på sjukhus och skolmatsalar befrias från förbud fram till 2023.

– Det är också glädjande att frågan om användning av täckplast inom jordbruket nu tycks ingå i förslaget. En stor del av den sprids i miljön eftersom den kan vara svår att samla in och återvinna efter användning, säger Damien Bolinius

Användningen av täckplast i jordbruket beräknas öka i Europa i framtiden. Enligt Damien Bolinius vore det möjligt att införa olika produktionskrav, såsom ökad filmtjocklek, som skulle göra det lättare att samla in och återvinna täckplasten efter användning.

– Det skulle också vara möjligt att införa utvidgade ansvarssystem för producenterna av täckplasten, samt separata insamlingsmål, vilket skulle bidra till att öka insamlingen och återvinningen av denna typ av plast, säger han.

Resultatet efter onsdagens omröstning innebär att Parlamentets betänkande nu slår fast att medlemsstaterna fram till 2025 bland annat ska uppnå:

  • en "ambitiös och hållbar" minskning av mat- och dryckesförpackningar som är gjorda av plast för engångsbruk
  • en årlig insamlingsfrekvens av minst 50 procent av all fiskeutrustning gjord av plast (varav minst 15 procent ska återvinnas)
  • att 90 procent av alla plastflaskor samlas in och återvinns separat
  • att avfallet av använda filter (innehållande plast) från tobaksprodukter minskas med 50 procent.

– Man tycks även ha röstat igenom ändringsförslaget om att även inkludera krav på märkning av engångsprodukter med information om kemikalier som finns på EU:s lista över särskilt farliga ämnen. Det är bra och helt i linje med de slutsatser som vi nyligen publicerade i en policy brief om kemikalier i varor, säger Damien Bolinius.

Trots de ganska omfattande åtgärderna i förslaget finns det fortfarande mer som kan göras för att minska miljöpåverkan av plast för engångsbruk, menar Damien Bolinius.

– Vi hade gärna sett se att man även inkluderade extra lätta plastpåsar till listan över förbjudna föremål, eftersom just den typer av påsar inte omfattas av dagens EU-direktiv om plastbärkassar. Det föreslogs i ändringsförslaget från ENVI, men verkar ha röstats ned, säger han.

Förhandlingarna om lagförslaget för engångsplast kommer nu att fortsätta mellan EU-parlamentet, kommissionen och medlemsländerna. Förhoppningsvis kommer det österrikiska ordförandeskapet att kunna slutföra dokumentationen före utgången av dess mandatperiod.

Dämien Bolinius

Forskare
damien.bolinius@su.se

Relaterade artiklar