2018.12.18

Fact sheet: Effekterna av hormonstörande ämnen i marina miljöer

2018.12.18

Fact sheet: Effekterna av hormonstörande ämnen i marina miljöer

This fact sheet is a summary of the full report Endocrine disrupting chemicals in the marine environment by Ellen Ingre-Khans, Marlene Ågerstrand and Christina Rudén at the Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholm University.

Hormonförstörande kemikalier (EDC) har fått stor uppmärksamhet i politik och media, främst relaterad till hormonrelaterade sjukdomar hos människor. Men det finns en växande oro för att nedgången i vildmarkspopulationer och förlust av arter är kopplade till kemikalier som stör det hormonella systemet.

För att reda ut vilka effekter forskningen ser av dessa kemikalier i marina miljöer har en fact sheet sammanställts. Den finns endast på engelska och hittas på den här länken.

Marlene Ågerstrand

Miljökemist, ACES, Stockholms universitet
marlene.agerstrand@aces.su.se

Relaterade artiklar